[ ŁOWISKO WĘDKARSKIE W PIORUNOWIE DANIEL WEWIÓR ]
HOME
ŁOWISKO
RESTAURACJA
NOCLEGI
GALERIA
MAPKA DOJAZDU


REGULAMIN ŁOWISKA W PIORUNOWIE

1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.

2. Łowisko czynne jest sezonowo, od poniedziałku do piątku od 700 - 2100 w sobotę i niedzielę oraz œwięta od 500 - 2100 (nie dłużej jednak niż od œwitu do zmroku)

3. Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim, spinning bez użycia kotwiczek. Jeden wędkarz łowi przy użyciu max 2 wędek.

4. Łowisko pobiera opłaty za wstęp i złowione ryby wg ustalonego cennika.

5. Przy wejœciu należy zarejestrować się w barze i wybrać stanowisko. Zmianę stanowiska należy zgłosić. Każda osoba wędkująca lub towarzysząca dostaje identyfikator, który należy umieœcić przy sobie w widocznym miejscu. Przy wyjœciu zdajemy identyfikator.

6. Łowiskiem zarządza „Gospodarz łowiska”, który ma prawo do:
- żądania okazania dokumentów tożsamoœci od osób przybywających i obecnych na łowisku
- kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby, które wędkarz chce zabrać, zostały zgłoszone do zważenia
- wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głoœnego zachowywania się, œmiecenia, dewastacji, kradzieży

7. ZABRANIA SIĘ brodzenia i stania w wodzie, wjeżdżania pojazdami na teren łowiska (wyjątkiem jest dojazd do parkingu), zakłócania spokoju, zaœmiecania terenu łowiska oraz wody (œmieci, NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW!!!) niszczenia brzegów oraz wyposażenia łowiska, kąpieli w stawach, spożywania alkoholu w nadmiernych iloœciach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta oraz rozchodzenia się po częœci terenu gospodarczego i mieszkalnego. Należy zabezpieczać lekkie przedmioty przed wiatrem (torebki foliowe itp.)

8. Podczas łowienia:
- ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka i kładziemy na matach!
- wszystkie złowione ryby, które chcemy zakupić, przetrzymujemy wyłącznie w siatce, a po zakończeniu wędkowania przynosimy do gospodarza
- ryby, których nie chcemy zakupić, a udało nam się je bez problemu odhaczyć i nie są okaleczone – wypuszczamy do wody, ryby skaleczone bądŸ słabe należy przekazywać obsłudze łowiska
- w przypadku gdy nie możemy bezpiecznie odhaczyć ryby, nie wolno samemu na siłę wyrywać haczyka, poprosić o pomoc obsługę.

9. Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej 5 kg.

10. OGRANICZAMY NĘCENIE, Dozwolone jest użycie jedynie zanęty wędkarskiej bez konserwantów. Resztki przynęty, zanęty zabieramy ze sobą lub wyrzucamy do wody - nie do koszy na œmieci, utrudnia to segregację odpadów.

11. Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą konsekwencjom karnym wynikającym z przepisów prawa karnego.

12. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.

13. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

14. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu !!!

15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.


Do dyspozycji wędkarzy jest 27 stanowisk na większym stawie ,którym odpowiada teren na lustrze wody(patrz zdjęcie z lotu ptaka).są to umowne granice gdzie każdy może bezkolizyjnie wędkować .przy małej frekwencji nie obowiązują